استخدام

شرکت صنایع تجهیزات پارس سارایه جهت تکمیل کادر مهندسی و کادر مالی خود در اردیبهشت ماه سال 1402 احتیاج به نفرات با مشخصات ذیل دارد:

مهندس مکانیک:

 1. دارای مدرک حداقل کارشناسی مرتبط
 2. دارای حداقل 2 سال تجربه کاری
 3. تسلط بر نقشه خوانی و نقشه کشی
 4. تسلط بر یکی از نرم افزارهای Catia یا Solidwork
 5. تسلط بر نرم افزار اتوکد ( 2 بعدی)
 6. برای آقایان داشتن کارت پایان خدمت الزامی می باشد
 

کارشناس مالی و حسابداری:

 1. دارای مدرک حداقل کارشناسی مرتبط
 2. دارای حداقل 2 سال تجربه کاری
 3. آشنایی با خزانه و انبار
 4. آشنایی با قوانین بیمه و مالیات
 5. آشنایی با ارسال گزارشات مالیاتی ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی
 6. برای آقایان داشتن کارت پایان خدمت الزامی می باشد