بازدید ریاست محترم هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس جناب آقای مهندس ناصر

بازدید ریاست محترم هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

از شرکت صنایع تجهیزات پارس سارایه

 

در این بازدید ریاست محترم و هیات همراه ضمن بازدید از خط تولید و توانمندی های این شرکت در خصوص بومی سازی و فرآیندهای ساخت و تولید تجهیزات خطوط فولاد سازی و تاکید بر افزایش اتکا بر توانمندی نیروهای داخلی و جوان در سال پیشرو ( 1403 ) رهنمود های بسیار ارزشمندی در این خصوص ایراد فرمودند.