ساخت سیلو ذخیره فولاد سازی با ظرفیت 180 متر مکعب

با توجه به محدودیت زمانی ساخت سیلو ذخیره فولاد سازی با ظرفیت 180 متر مکعب، این شرکت در کمترین زمان و با رعایت کلیه استاندارد های بین المللی اقدام به ساخت، ارسال و نصب برای پیمانکار محترم انجام داده است.