شرکت در نمایشگاه متافو

شرکت صنایع تجهیزات پارس سارایه در بیستمین نمایشگاه متافو همانند سالهای گذشته شرکت نمود و با بهره گیری از تکنولوژی های روز در راستای ساخت تجهیزات فولادی و معدنی توانست با شرکت های فعال در این حوزه ارتباطات خوبی برقرار نماید.