آگهی شناسایی تامین کننده گان پیچ و مهره

شرکت پارس سارایه در نظر دارد در خصوص پروژه های جاری خود از تامین کنندگان داخلی بهره برداری نماید.

جهت ارتباط با ما رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل daraei@parssarralle.ir و info@parssarralle.ir ارسال نمایید.