• قراردادهای نصب
 • قراردادهای ساخت
 • قراردادهای EPC
  • شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (فاز اول فولاد سازی)
  • شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (فاز دوم فولاد سازی)
  • شرکت فولاد آلیاژی ایران (طرح توسعه فولاد سازی)
  • شرکت فولاد کاوه اروند (نورد میل گرد)
  • شرکت فولاد بافق (غبار گیر و دودکش سه چاهون)
  • شرکت هتل های بین المللی پارسیان (سازه های فلزی هتل کرمانشاه)