پروژه فولادسازی شرکت فولاد کاوه جنوب

پروژه فولادسازی شرکت فولاد کاوه جنوب

رضایت کارشناسان و بازرسین شرکت از نحوه طراحی، ساخت، مونتاژ، نصب و موفقیت نتایج تست های انجام شده