فهرست نرم افزارها:
– سیستم یکپارچه مدیریت منابع = ERP (تولید و توسعه نرم افزار توسط واحد انفورماتیک شرکت Sarralle اسپانیا با نگرش به فرایند ساخت تجهیزات فولادسازی)
– نقشه کشی و مدل سازی (AutoCAD، Catia، Solid Edge)
– کنترل پروژه = Primavera P6
– سیستم جامع مالی (راهکاران سیستم)